Home / اسلایدر / ميكروفون
ميكروفون

ميكروفون

ميكروفن وسيله اي است كه ارتعاشات صوتي را از هوا دريافت كرده و به علائم الكتريكي (ولتاژ الكتريكي) تبديل مي كند. ميكروفن تشكيل شده از يك صفحه قابل ارتعاش (ممبران يا ديافراگم) كه به يك مبدل الكتريكي (مخزن ذغال، كريستال، سيم پيچ، خازن) متصل است.

انواع ميكروفن از نظر ساختمان:

1- ميكروفن ذغالي

1011

اگر ذغال را به صورت پودر در آوريم و ذرات آن را زير ذره بين نگاه كنيم به صورت گلوله هايي مشاهده مي شود اگر اين گرده ها به مقدار زياد در ظرفي بريزيم هر چه مقدار آنها بيشتر باشد سطح تماس آنها بيشتر است و باعث كم شدن مقاومت مي شود. اگر فشار كم شود، مقاومت آنها زياد مي شود در نتيجه ما موفق شده ايم وسيله اي بسازيم كه با كم و زياد شدن فشار مقاومتش تغيير كند. حال روي اين ظرف را با پوسته اي نازك (ممبران) مي پوشانيم و به منبع ولتاژ وصل مي كنيم.

2- ميكروفن ديناميكي

13

اگر يك سيم پيچ را به عقربه الكتريكي (گالوانومتر) وصل كنيم و ميله آهني را بهداخل سيم پيچ فرو ببريم باعث مي شود عقربه حركت كند و اگر ميله را از سيم پيچخارج كنيم عقربه در جهت عكس آن حركت مي كند، حال بجاي ميله پوسته اي رادرون سيم پيچ به حالت ثابت قرار مي دهيم و سيم پيچ را روي پوسته حركت مي دهيم، در واقع يك مبدل (ميكروفن) ساخته ايم. براي اينكه بتوانيم ميكروفن را ظريفتر بسازيم از سيم پيچ خيلي سبك و قطر كم استفاده مي كنيم، اساس كارميكروفن هاي ديناميكي روي اين اصل استوار است و اين ميكروفن ها نياز به منبع تغذيه ندارند. به اين علت در سخنراني ها از ميكروفونهاي ديناميكي كه حساسيت كمتري دارند استفاده مي شود.

3- ميكروفن خازنی

1415.1

15

خازن از دو صفحه هادي تشكيل شده كه بين آنها عايق قرار دارد، ظرفيت خازن به فاصله صفحات و جنس عايق بين آنها بستگي دارد هرچه فشار صوتي بيشتر باشد، فاصله صفحات كمتر مي شود در نتيجه ظرفيت خازن بالا مي رود اين صفحهمي تواند بسيار سبك باشد و در فركانس هاي پايين ارتعاش كند، اگر يك صفحه خازن سبك و نازك بسازيم كه با ارتعاش صدا مرتعش شود باعث مي شود فاصله صفحات تغيير كند در نتيجه ظرفيت خازن هم تغيير مي كند و ما در اينجا امواج صوتي را به الكتريكي تبديل كرده ايم. براي شارژ خازن اين ميكروفونها نياز به منبع تغذيه داريم كه فركانسهاي بالا را براي ما توليد كند. مزيت ميكروفن هاي خازني 20 حساسيت بالائي دارند و عيب آنها KHZ 20  تا 20  HZ اين است كه در محدوده اين است كه احتياج به منبع تغذيه دارند. منبع تغذيه استاندارد ميكروفن هاي خازني 48 + ولت مي باشد، در ميز ميكسر دكمه فانتوم (48+) تعبيه شده است.

4- ميكروفن كريستالي

16

در اين نوع ميكروفن از كريستال هايي استفاده مي شود كه داراي محورهای الكتريكي و مكانيكي هستند كه در اثر خم و راست شدن ايجاد جريان الكتريكي مي كند.

17

كريستال ماده اي است كه مولكولهاي بلوري آن به صورت مرتب چيده شده اند و در اثر فشار مكانيكي الكترونهاي آنها به يك سمت جمع مي شوند. اگر قطعه اي از كريستال را برش دهيم و الكترود به دو سرش وصل كنيم بارها بر اثر فشار صوت سطح برش، الكترون ها به جريان در آمده و در نتيجه كريستال نقش مبدل صوت به پارامتر الكتريكي را ايفا مي كند. همچنين اگر به دو سر كريستال ولتاژ اعمال كنيم باعث مي شود قسمت وسط كريستال منقبض يا منبسط شود درنتيجه صوت ايجاد مي شود

1819

پاسخ فركانسي اين نوع ميكروفن ها يكنواخت نبوده و در نتيجه در broadcasting و ضبط موسيقي كاربردي ندارند ولي داراي پهناي باند خوبي هستند و فركانس هاي بالا را نيز تحت پوشش قرار مي دهند، در ضمن با نوع تراشي كه به آنها داده ميشود مي توان حد بالاي فركانس را افزايش داد. مزيت مهم ديگر آن عدم نياز به تغذيه مي باشد به همين دليل در مناطق نظامي و فرستنده ها كاربرد دارد. كاربرد ديگر آن استفاده در زير آب (هيدروفون يا ميكروفن زير آبي) و همچنين سنجش ارتعاشات زمين مي باشد.

5- ميكروفن الكترومغناطيسي

20

ميكروفن الكترومغناطيسي تشكيل شده است از هسته آهني، ممبران و سيم پيچ با عبور جريان از سيم پيچ هسته مغناطيس مي شود و شار مغناطيسي توليد شده در مسير خود از صفحه ممبران نيز عبور مي كند. اين ميكروفن ها داراي يك ممبران يا يك پرده قابل ارتعاش است كه بسيار سبك از جنس آهن ساخته مي شود و در اين نوع ميكروفن در مسير عبور شار مغناطيسي قرار دارد. با به حركت در آمدن پوسته بر اثر امواج صوتي مقاومت مغناطيسي در مسير عبور شار تغيير كرده و در نتيجه، تغيير جريان در مدار خواهيم داشت و به اين صورت امواج صوتي به امواج الكتريكي تبديل مي شوند. اين ميكروفن مي تواند پاسخ فركانس خيلي خوبي داشته باشد ونيز ديستورشن (نويز) آن بهتر از نوع ذغالي يا كريستالي است ولي وزن آن در مقايسه با نوع ديناميكي قابل توجه است.

6- ميكروفن نواري (سرعتي)

2221

نوعي از ميكروفونهاي فشاري ميكروفن نواري (سرعتي) است. اين ميكروفن شامل يك نوار چين دار (آكارد ئوني) سبك وزن فلزي است كه بين دو قطب آهن ربای نعلي شكل قرار مي گيرد. جنس نوار كه حكم ممبران دارد معمولا از طلا انتخاب مي شود تا قابليت نازك شدن و تحمل كشش لازم را داشته باشد، اين ورقه خطوط ميدان مغناطيسي را قطع مي كند و حركت نوار در اثر امواج صوتي باعث مي شود جرياني درون اين ورقه بوجود آيد. اين ورقه (ممبران) به علت سبكي در مقابل فركانس هاي بالا نيز پاسخ ميدهد و چون حساسيت ساختاري آن بالاست به راحتي صدمه مي بيند. در قديم اين ميكروفن ها كاربرد زيادي داشتند و جهت ضبط موسيقي استفاده مي شدند. ولي به علت سنگين بودن آهنربا حمل و نقل آن بسيارمشكل بود به همين دليل بعد از مدت كمي كنار گذاشته شد.

7- ميكروفن تفنگي یا GUN

23

اين ميكروفن با زاويه بسته است و داراي يك لوله بلند مشبك مي باشد. هنگامي كه اين لوله دقيقا به سمت منبع صدا هدف گيري شده باشد، امواج صوتي به طرف انتهاي آن حركت كرده و توسط ميكروفن دريافت مي شوند. منابع صدايي كه از جهات مختلف به سوي اين محفظه مي آيند نه تنها از مقابل بلكه از زواياي ديگر از طريق سوراخهاي جانبي به ميكروفن رسيده و در نتيجه اختلاف فاز حاصل از اختلاف مسير پيموده شده، يكديگر را خنثي مي كنند. هر چه طول لوله بلندتر باشد زاويه آن بسته تر مي شود. اين ميكروفن بايد ثابت باشد چون اگر حركت كند منبع صدا از زاويه دريافت خارج مي شود و صدا بسيار افت ميكند. اگر طول لوله کوتاهتر و زاويه بازتر باشد به آن MINIGUN  می گویند.

8- میکروفن بدون سیم (HF)

24

هنگامي كه مجري برنامه فضاي زيادي براي حركت نياز دارد يا زماني كه استفاده از كابل اسباب زحمت باشد از اين ميكروفن مي توان استفاده كرد. ميكروفن هاي بدون  سیم معمولا داراي يك فرستنده كوچك هستند كه توسط شخص حمل شده و به HF سيم يا ميكروفن او (كه مي تواند متصل به بدن يا دستي باشد) متصل است. اين فرستنده در جيب شخص مورد نظر يا در كيفي كه به دور كمر او بسته شده قرار مي گيرد. در پاره اي موارد ميكروفن و فرستنده به صورت سرهم ساخته مي شوند اين ميكروفن براي مصاحبه ها استفاده مي شود چون مي تواند به راحتي جا به جا شود.

انواع ميكروفن از نظر چگونگي گيرايي صدا در اطراف خود

1- ميكروفن يك جهته

25وقتي ميكروفن را در جلوي يك دستگاه اندازه گيري كه امواج سينوسي را ايجاد مي كند قرار مي دهيم اگر در يك فركانس معين خروجي ميكروفن را در نقاط مختلف به دست آورده و اين نقاط را به هم وصل كنيم منحني حاصل به صورت مقابل در مي آید. به اين نوع ميكروفن ها يك جهته (كارديوئيد) مي گويند.اگر فرکانس داده شده به میکروفن کمتر از 1KHZ باشد این منحنی به سمت دایره نزدیک تر می شود. اين ميكروفن ها در صفر درجه و در 180 درجه ماكزيمم دريافت را دارند. از اين نوع ميكروفن ها بيشتر براي مكالمات دو نفر (بعنوان مثال خبرنگاری) استفاده مي شود.

پاسخ اين ميكروفن ها به صورت زير مي باشد:

در زاويه 0 درجه و 180 درجه ماكزيمم دريافت و در زاويه 90 درجه و 270 درجه مينيمم دريافت را دارند.

2- ميكروفن كروي

26

اين ميكروفن ها در همه جهات صوت را دريافت مي كنند مانند ميكروفن هايي روي بوم صدا، چون منبع در اين حالت ها متحرك است. تمام ميكروفن ها در فركانس هاي پايين حالت كروي استفاده مي شود.

3- میکروفن دو جهته

اگر دو ميكروفن كارديوئيد كه مشخصات يك طرفه دارند را پشت به پشت هم قراردهيم و سيگنال هاي دو ميكروفن را با هم جمع كنيم، منحني پاسخ فركانسي آنهابه صورت كروي و اگر از هم كم كنيم به صورت ميكروفن دو جهته حاصل مي شود.26.1

با کلیک کردن لینک ها یا تصاویر زیرمطالب مشابه و تکمیلی قابل مشاهده می باشد:

  میکروفن ، طرز کار و انواع آن

Mic-5

میکروفن های Blue ، استودیوی همراه

600


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.