Home / اخبار / IT / ماهیت حقیقی تغییر رنگ صفحه ی فیس بوک
ماهیت حقیقی تغییر رنگ صفحه ی فیس بوک

ماهیت حقیقی تغییر رنگ صفحه ی فیس بوک

هرگز بر روی برنامه جعلی تغییر رنگ صفحه ی فیس بوک کلیک نکنید!

این برنامه ادعا می کند که می تواند رنگ صفحه ی پروفایل facebook خود را تغییر دهید. در واقع نرم افزار های مخرب به گوشی های هوشمند و یا رایانه های شما بار گذاری می کند.

به گزارش Cheeta Mobile Security blog، ده هزار کاربر (10000) در سراسر شبکه فریب خورده شده اند.

هنگامی که کاربران فیس بوک با کلیک بر روی نرم افزار جعلی، آن ها را به یک وب سایت مخرب ارتباط می دهد که از آن ها می خواهد از صفحه ی مشخصات خود، یک ویدئو آموزشی در مورد چگونگی تغییر رنگ صفحه را تماشا کنند.

با موافقت برای تماشای این ویدئو، کاربران اجازه ی دسترسی هکر ها به پروفایل های خود و برنامه ی spam دوستان خود را به آنها خواهد داد. در واقع برنامه ی تغییر رنگ صفحه ی فیس بوک یک ویروس است!

12

منبع:
Posted 12:28 pm, AUGUST 11,2014  BY  LAURA  NOLAND  KFOR-TV AND CCN WIRE

Leave a Reply

Your email address will not be published.