Home / معرفی کتاب / جدول مقایسه فرمتهای ویدئو
جدول مقایسه فرمتهای ویدئو

جدول مقایسه فرمتهای ویدئو

سندی که درباره آن صحبت می کنیم توسط عده ای از مهندسین صداوتصویر در سازمان صداوسیما تهیه شده است. در این سند متداولترین فرمتهای رایج نوار (تا قبل از ورود به عرصه HD) در دو جدول مقایسه شده و در یک فایل با فرمت PDF ذخیره شده است.

پارامترهای زیر در این مقایسه ملاک قرار داده شده است:

فرمتهای ضبط

نسبت سیگنال به نویز در صدا و تصویر (آنالوگ و دیجیتال)

پهنای باند و فرکانس ضبط

فرکانس نمونه برداری برای صوت و تصویر

نسبت و نوع فشرده سازی

تعداد کانالهای صدا (آنالوگ و دیجیتال)

امکان تدوین روی کانالهای صوتی

نوع تایم کد

امکان Userbit

مدت زمان ضبط

امکان ضبط با بیش از سرعت واقعی

عرض و جنس نوار

تعداد هدهای چرخشی

قطر طبلک هد

سرعت هد و سرعت هد به نوار

زاویه و عرض تراک ویدئو

زاویه آزیموت هد

سرعت و ضخامت نوار

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.