Home / اسلایدر / معرفی و مشخصات مدیاهای آرشیوی نواری – بخش سوم و پایانی
معرفی و مشخصات مدیاهای آرشیوی نواری – بخش سوم و پایانی

معرفی و مشخصات مدیاهای آرشیوی نواری – بخش سوم و پایانی

بحث آرشیو در هر شرکت، سازمان یا ارگانی برای نگهداری سوابق و اطلاعات آن مجموعه لازم و ضروری مینماید. در حقیقت بخش آرشیو حافظه یک سازمان به حساب می آید که درصورت نبود یا از بین رفتن این حافظه، ممکن است لطمات جبران ناپذیری چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی متحمل گردد.

در سازمانها یا شبکه های تلویزیونی حفظ و نگهداری اطلاعاتی از قبیل متن، صدا و تصویر مربوط به رویدادها و برنامه ها همواره امری حیاتی است. در دوبخش قبلی به خط مشی پیشنهادی، دلایل و ضوابط آرشیو و معرفی انواع رسانه های نواری پرداختیم. در این بخش به  معرفی کامل رسانه LTO خواهیم پرداخت:

معرفی کامل مدیای LTO

 بحث آرشیو در هر شرکت، سازمان یا ارگانی برای نگهداری سوابق و اطلاعات آن مجموعه لازم و ضروری مینماید. در سازمانها یا شبکه های تلویزیونی حفظ و نگهداری اطلاعاتی از قبیل متن، صدا و تصویر مربوط به رویدادها و برنامه ها همواره امری حیاتی است و با توجه به اینکه معاونت سیاسی سازمان برای بحث آرشیو خود داخل تجهیزات نیوزروم مدیای LTO را در نظر گرفته و تجهیزات این مدیا را خریداری و نصب نموده است، در ادامه به معرفی کامل مدیای LTO می پردازیم:

معرفی فرمت LTO

فرمتهای LTO برای کارایی بهینه با ضریب اطمینان، قابلیت و حجم بالا برای کاربری بطور تنها یا استفاده در محیطهای اتوماتیک طراحی شده است. فرمت اولتریوم LTO از یک نوار کارتریج تک قرقره نیم اینچی برای ایجاد حجم بیشتر حافظه استفاده می نماید که ایده آل برای برنامه های پشتیبانی (Back Up)، بازیابی (Restore) و آرشیو می باشد. علاوه بر آن ارایه دهندگان این فرمت مشخصه WORM را (مشخصه یکبار نوشتن و بارها خواندن) که مخصوص محصولات آرشیوی است، در محصولاتشان اضافه نموده اند. (Write Once, Read Many)


قصد این فرمت این است که نیازهای آینده کاربران تک سروری و کاربران دارای چند سرور و محیطهای با ساختارهای پیچیده را پیش بینی کرده و در یک مسیر پیشرفت قابل توسعه، طی یک دهه آنها را براورده سازد.

نسل اول فرمت اولتریوم از سال 2000 با حجم 100GB وارد بازار گردید، نسل دوم تقریبا از سال 2002 و با حجم 200GB به بازار آمد و  بطور کلی انتظار میرود در هر نسل حجم اطلاعات قابل ذخیره روی هر کارتریج و سرعت انتقال اطلاعات دو برابر گردد.

جدول زیر اطلاعات کاملی درباره نسلهای مختلف این مدیا و پارامترهای مختلف آن ارائه می کند:

LTO

خصوصیات این فرمت برای تطبیق دادن تعدادی از فناوریهای متفاوت و عمده که در حال حاضر استفاده می شود، طراحی گردیده است. هسته ضبط فرمت LTO را ضبط چند کاناله خطی بطور مارپیچ تشکیل می دهد که موازنه ای بهینه را بین اطمینان پذیری و جامعیت اطلاعات با کارایی و حجم بالا برقرار می سازد. در این فرمت داده ها در طول نوار نوشته می شوند. فرمت اولتریوم 768 شیار در هر اینچ و یا 384 شیار (Track) در نیم اینچ پهنای نوار را می نویسد. در ضمن این فرمت ضبط دارای خاصیت مارپیچ می باشد.

مکانیسم ضبط برای خواندن تمامی 100 GB حجم کارتریج، عبور چندباره از ابتدای نوار (Beginning Of the Tape=BOT) تا انتهای نوار (End Of the Tape=EOT) و بازگشت به BOT را ناگزیر می سازد. 384 شیار روی نوار به 4 باند که هر کدام 96 شیار دارند، تقسیم می گردد. داده ها برای ایجاد محافظت بیشتر، ابتدا در مرکز که پایدارترین بخش فیزیکی نوار می باشد و روی داخلی ترین باند نوشته می شوند. در هر بار عبور از طول نوار و یا بازگشت، 8 شیار بطور همزمان نوشته و خوانده می شوند.

 LTO1

 پایه فناوری LTO

طبق طراحی این فرمت، پهنای کامل نوار به چهار بخش تقسیم می گردد که باند داده (Data Band) نامیده می شود که هر کدام دارای 96 شیار (Track) می باشند.

LTOMedia-01-4BandPic

هد دستگاه کارتریج خوان (Tape Reader Head) محدوده هر باند داده را روی نوار تشخیص داده و بترتیب آنها را پر می کند. بالا و پایین هر باند داده را یک باند کنترلی (Servo Band) پوشش می دهد که اطلاعات مکان نوشتن هد یا شیارهایی را که داخل آن باند داده می باشد، نگه می دارد.

LTOMedia-02-ServoBand

پردازش مکان هد روی نوار از اثر متقابل بین هد، نوار و اجزای کنترلی بدست می آید. ابتدا باندهای داده نوشته می شوند تا داده ها در بخش پایدارتر نوار ضبط گردند و بترتیب باندهای کناری شروع به ضبط شدن می نمایند. برای تامین امنیت اطلاعات ضبط شده روی باندهای بیرونی دو باند خالی که باند محافظ لبه(Edge Guard Band) نامیده می شوند، در بیرونی ترین لبه، مرز نوار را تشکیل می دهند.

LTOMedia-03-GuardBand

پردازش مکان هد روی نوار از اثر متقابل بین هد، نوار و اجزای کنترلی بدست می آید. حرکت هد توسط یکسیستم کنترلی (Servo System) که از اطلاعات کد شده روی باندهای کنترلی بالا و پایین هر باند داده استفاده می کند،‌ کنترل می گردد. باندهای کنترلی هنگامی که کارتریج ساخته می شود، روی آن نوشته می شوند و هر دو باند کنترلی همزمان استفاده می شوند تا دو منبع اطلاعات کنترلی در اختیار باشد. این باعث افزایش دقت محل قرار گرفتن هد و کم شدن امکان بروز خطا در صورت خرابی در بخشی از باند کنترلی می باشد.

LTO3

در مثال زیر عملیات خواندن و نوشتن و عملکرد بخشهای مختلف نمایش داده می شود:

در طول عملیات نوشتن داده ها با یک هد هشت جزئی، TS0 یا (Top Servo Zero) روی مکان کنترلی صفر قرار می گیرد و هشت جزء هد داده ها را در طول نوار روی شیارهای گروه اول (Servo Position Zero) می نویسند. با تشخیص نشانگر انتهای نوار توسط هد، TS1 یا (Top Servo One ) روی مکان کنترلی پنج قرار گرفته و شیارهای گروه دوم را در طول نوار و در جهت مخالف پر می کند.

LTOMedia-05-EightElementHeadCompLTOMedia-06-ServoPositionTS0-0LTOMedia-07-ServoPositionTS1-0

پردازش نوشتن روی تمام طول نوار در یک جهت فقط چند دقیقه طول می کشد. در پایان این مرحله TS0 روی مکان کنترلی یک قرار می گیرد و باز طول نوار نوشته می شود بعد TS1 روی مکان چهارم قرار گرفته و به همین ترتیب تمامی شیارهای داده در عرض یک باند داده نوشته می شوند.

LTOMedia-08-ServoPositionTS0-1LTOMedia-09-ServoPositionTS1-1

هد روی باند داده قرار می گیرد و اجزای نویسنده، داده ها را وقتی نوار از زیر آن حرکت می کند، در جهت حرکت نوار می نویسند. در انتهای هد بخشهای خواننده، داده ها را خوانده و درستی اطلاعات را چک می کنند و در صورت بروز خطا موارد را جلوتر روی نوار بازنویسی می نمایند.

LTOMedia-10-HeadShem01LTOMedia-11-HeadShem02در طول عملیات نوشتن روی نوار سیستم کنترل TS0 را روی مکان کنترلی صفر قرار می دهد تا اولین گروه شیارها نوشته شوند و به همین ترتیب وقتی نشانگر پایان نوار از مقابل هد می گذرد TS1 مقابل مکان کنترلی پنج قرار گرفته و این روال بطور گردشی بطرف داخل ادامه پیدا می کند.

بین شیارهایی که داده ها در جهت های مختلف روی آنها نوشته می شوند، فضاهایی وجود دارد که این فضاها برای به حداقل رسانیدن تداخل مغناطیسی بین شیارهای مجاوری که در جهت های متفاوت نوشته شده اند (Cross-Track Interference)، می باشند و آنها را بافر جهت (Direction Buffer) می نامند.

LTOMedia-14-WritingOperation03

فناوری این طراحی تا حدی مبتنی بر سازگاری دوجهته و چند کاناله بودن فرمت خطی برای استفاده متداول در صنعت می باشد. تکنیکهای جدید و قوی تصحیح خطا و ساختار جدید هد برای تولید یک فرمت مناسب ترکیب شده اند که حجم ذخیره سازی بالای داده را با امکانات Ultrium و زمان دسترسی سریع به داده ها را با امکانات Accellis میسر می سازند.

امروزه  برای نگهداری داده ها از کتابخانه های حاوی نوارهای مغتاطیسی استفاده می کنند. رباتها براساس دستورات رسیده از کاربران، نوارهای مربوط به درخواستها را از کتابخانه داخل دستگاههای نوارخوان قرار داده و اطلاعات را بازیابی می کنند. شکل زیر نمونه یکی از این رباتهاست که در دیتاسنتر گوگل به خدمت رسانی مشغول است.

LTO4

Leave a Reply

Your email address will not be published.