Home / اخبار / تدبیر دولت تدبیر و امید برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تدبیر دولت تدبیر و امید برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

تدبیر دولت تدبیر و امید برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

ITmanagement

به گزارش دنیای شگفت انگیز صدا و تصویر دیجیتال به نقل از ایتنا، بعد از چند سال طعم خوشی را احساس کردیم وقتی دکتر حسن روحانی به عنوان منتخب مردم در دوره جدید ریاست جمهوری کشور برگزیده شد و امیدواریم این انتخاب واقعی مردم فصل جدیدی را در توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ارمغان بیاورد.

واقعیت آن است که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در این چندساله دچار فرازهای اندک و فرودهای متعددی بوده است که باید هرچه سریع‌تر نسبت به آن چاره‌اندیشی کرد و برای این زخم مرهمی مهیا کرد. ذکر تنهای مصیبت آن چه گذشته است عاقلانه نیست وقتی عبرت نگیریم و برای آینده راهی و چاره‌ای و درسی نیاموزیم. پس باید که کمر همت بست و از همه نخبگان و دست‌اندرکاران حوزه ICT و جامعه صنفی و نهادهای دانشگاهی و علمی یاری گرفته برای آن که به رئیس جمهور منتخب‌شان در اتخاذ بهترین راه‌ها مشاوره و کمک دهند. باید از اهالی فن برای اتخاد بهترین رویکرد دولت تدبیر و امید در نگاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات مشورت گرفت. باید که از متخصصین و دست‌اندرکاران برای طراحی ساختارهایی مبتنی بر رویکرد دولت در فضای مجازی یاری جست و در نهایت برای نشاندن افرادی متخصص واقعی و نخبه، عاقل، مدبر و دلسوز و به دور از پرداختن به حواشی بر ساختارهای تدوین شده با بهره‌گیری از نظرسنجی‌های هدفمند گام عملیاتی برداشت تا بلکه خلا این عقب ماندگی‌ها جبران شود.

باور داشته باشیم که توسعه کسب و کار همه بخش خصوصی و حتی دولتی و نهادهای دانشگاهی و علمی و صنفی در گرو همین همفکری‌ها است و بیان صادقانه و خالصانه آن چه معتقد به آن هستیم کمکی است که به منتخب خودمان در دولت آینده.

Leave a Reply

Your email address will not be published.