Home / اخبار / IT / قطع شدن گوگل باعث افت 40 درصدی ترافیک در اینترنت جهانی شد
قطع شدن گوگل باعث افت 40 درصدی ترافیک در اینترنت جهانی شد

قطع شدن گوگل باعث افت 40 درصدی ترافیک در اینترنت جهانی شد

به گزارش مجله خبری دیجیتال برودکست به نقل از سایت GoSquared، دامنه Google.com برای پنج دقیقه بین 22:52 تا 22:57 به ساعت تابستانی مبدا در روز 16 آگوست غیر فعال گردید. این مسئله باعث افت 40 درصدی در آمار مشاهده صفحات اینترنتی در سطح جهانی شد که در بررسیهای برخط این سایت بصورت نمودار زیر نمایان شده است:

GoogleDT1

همانطور که در نمودار مشاهده می شود، پس از فعال شده دامنه بازدید صفحات جهش غیر عادی داشته که نشانگر تلاش کاربران برای دسترسی به محتوای دلخواهشان بوده و در مدت زمانی حدود ده دقیقه ترافیک به حالت نرمال بازگشته است.

البته گوگل اشاره می کند که سرویس های این شرکت طی یک دقیقه به 50-70 درصد از درخواست های دریافتی جواب اشتباهی می دادند. یک دقیقه بعد، بسیاری از خدمات بازسازی شد و از سرگیری کامل کار تمام سیستمها چهار دقیقه را وقت گرفت.

گوگل علت غیر فعال شدن سرویس ها را مشخص نکرده است.

به گزارش Financial Times ، قطع قبلی مشابهی Google در سال 2009 رخ داده بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.